Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 7

Sist uke arrangerte vi samling for ACT- og FACT-team. Et viktig tema var arbeid og psykisk helse, spesielt Individuell jobbstøtte (IPS). Napha.no har også vært på Oppland Kulturnettverks fagdag, der folkehelse stod på agendaen. Du får med deg nyheter, viktige budskap fra brukerperspektivet og forskning på lys og på treningsmotivasjon og psykisk helse. Alt i dette brevet!

Siste nytt

may-britt moser
Moser til Psykologidagene 2016 For sjuende år på rad arrangerer studenter i Trondheim Psykologidagene. Nobelprisvinner May-Britt Moser kommer for å holde innlegg.
Karin Gravbrøt
Dobling av oppsøkende psykisk helse-team De to siste årene har antallet ACT- og FACT-team i Norge økt fra 12 til snart 24. -Jeg tror det dekker et hull i tjenestetilbudet, sier faglig rådgiver i NAPHA, Irene Wormdahl.
Orange briller som filtrerer vekk blått lys
Fjerner blått lys - hjelper bipolare – Vi er vant til at maniske episoder varer i uker og måneder. Nå så vi en signifikant endring etter bare noen få dager, forteller forsker Elise Gjøtterud Henriksen.
Dagrunn Sømme
Vil ha de som selv har erfart 84 prosent av psykisk helse- og rustjenestene i norske kommuner har ikke ansatte som selv har vært brukere av slike tjenester. Men i Sandnes søker de nå etter sin fjerde erfaringskonsulent.
Anne Blindheim
-Schizofreni er ikke identiteten min -Som 22-åring fikk jeg beskjed om at jeg var i ferd med å utvikle schizofreni, og at det var et søtt engasjement at jeg ville studere. Dette vekket trassen i meg, sier kunsthistoriker Anne Blindheim (34).
Ung nedstemt jente
Jævlig å være ung - før og nå 80-tallsboka «Å være ung er for jævlig» om Christiane F. har en tittel som ville passet godt også i dag, men av nye grunner.

Tema: Oppsøkende team (ACT/FACT) og IPS! Les også sist ukes artikler på temaområdet Helsefremming og forebygging.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

temabilde-oppsøkendeteam
ACT- og FACT- team I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. ACT- og FACT-team er tverrfaglige team som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Forskning på ACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.
IPS - temaside
Individuell jobbstøtte (IPS) IPS er en forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.
farholm og sørensen (3997 x 2805)
-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon - Den nye forskningen er klar, men mange psykisk helsearbeidere er den ikke bevisst. De kan være både døråpnere og dørlukkere for fysisk aktivitet.
elsafadi
-Relasjoner er det aller viktigste Èn ting har alltid vært viktigst av alt for Marco Elsafadi. Det å bli sett. Det kan berge et menneske, bokstavelig talt. Og det er ikke så mye som skal til. Alt som trengs, er litt mot.