Konfliktarbeid i skolen - med gjenopprettende tilnærming

Konfliktarbeid i skolen - med gjenopprettende tilnærming

Publisert: 14. april 2016.   Endret: 14. april 2016

Konfliktarbeid i skolen
- med gjenopprettende tilnærming

Camilla Farstad og Kari Odden
336 sider
Gyldendal Akademisk
I lys av Djupedalutvalgets ferske utredning, NOU 2015:2 "Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø", er dette en ny og viktig bok om konkrete tiltak i forebyggende arbeid og konflikthåndtering i skolen.

Mer om

konfliktarbeid skole gjenopprettende.tilnærming

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen