Å ta seg frem i livet - et felles prosjekt

Å ta seg frem i livet - et felles prosjekt

Publisert: 19. september 2016.   Endret: 16. juni 2020

Kafeen på Lillestrøm kultursenter er stappfull i god tid før klokken seks. Interessen er stor for å lære mer om asperger og autisme, og omgivelsene bidrar til å skape en positiv ramme for arrangementet.

Montasje3

FULLT HUS: Både publikum og bidragsyterne er tallrike når det arrangeres informasjonskveld på Scene 5 ved Lillestrøm kulturhus (Foto: Kjetil Orrem, NAPHA)

FULLT HUS: Både publiku...
Informasjonskvelder
Nedre Romerike

Informasjonskveldene under paraplyen "Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer" arrangeres på Lillestrøm tre ganger i halvåret, og planlegges av en arbeidsgruppe som våren 2016 besto av:

  • Marianne Skifjell, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Romerike
  • Tonelise Holm, Mental Helse Akershus
  • Heidi Lindstad Næss, Lørenskog kommune
  • Kari Elisabeth Halvorsen, Sørum kommune
  • Eva Randi Tveter Rønsen, DPS Nedre Romerike
  • Toril Skumsnes, DPS Nedre Romerike

Fra høsten 2016 deltar også enheten for rus og avhengighet (ARA) ved DPS Nedre Romerike i arbeidsgruppa.

Kommunene i regionen rullerer på deltakelse i arbeidsgruppa, og i høst blir Sørum erstattet av Fet kommune.

Høstens program finner du her.

Konseptet startet opp i 2010, og ble de første årene driftet av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Fra 2015 har de distriktspsykiatriske sentrene blitt tillagt hovedansvar for arrangementene, som skal videreføres av alle fire DPS tilknyttet Ahus.

Plakat2
Informasjonskveldene arrangeres tre ganger i halvåret

Mer om

brukerkunnskap brukererfaringer pårørende samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen