Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 12

Siste nytt

Helseminister Bent Høie
Bent Høie til stede når årets pårørendekommune kåres Nyhet. Hvilken kommune synes du jobber godt med pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer?
Samhandlingsteam Bærum
Viser norsk ROP-suksess på verdenskongress Nyhet. Bærums C-flex-team skal fortelle om sine gode resultater for ROP-brukere på verdenskongress i Madrid.
Foto fra infovideo om NORSE(Norwegian Outcome Response System for Evaluation)
Første tilbakemeldingsverktøy i sitt slag utviklet i Norge Nyheter. 600 har nå prøvd NORSE. Brukerne gir behandlerne tilbakemelding om situasjon og relasjon.
Anita Richter-Johnsen
Ikke bare å sende folk ut i jobb og håpe det beste Mener godt grunnarbeid må til for å lykkes med Individuell Jobbstøtte (IPS) for mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Jente på utsiden av gjeng
Samhandling og lavterskeltilbud trengs for unge som sliter psykisk Debatt. Flere lavterskeltilbud med langvarig og sikker statsstøtte trengs for å få ned antall unge som uføretrygdes grunnet psykiske helseproblemer.
Stuper i baseng hode - fordypning FIT
Gå til kildene og fordyp deg i FIT Verktøy. Både FIT og KOR sorterer under PCOMS, som ble utviklet av Barry Duncan og Scott Miller.
Samarbeid_om_monitorering2
PCOMS som tilbakemeldingsverktøy øker behandingsutbyttet Verktøy. Barry Duncan og Robert Reese har funnet solid forskningsstøtte for sitt verktøy. PCOMS bedrer både behandling og relasjon.