Publisert: 03. juli 2019.   Endret: 03. juli 2019
Vegard Eide Dall og Torbjørn Svendsen

Recovery-bloggerne

Recovery-bloggerne

Gjennom å intervjue brukere og fagfolk utforsker to ergoterapeuter hva det vil si å jobbe recoveryorientert med psykisk helse.

-Det startet med at vi fikk ansvar for å gjøre egen tjeneste recoveryorientert. Vi ville bruke Recoverybloggen for å utforske hvordan vi kunne gjøre dette i praksis, og oppdaget at innleggene ble lest av mange flere enn vi hadde forventet,  sier ergoterapeutene Vegard Eide Dall og Torbjørn Svendsen.

-Spør hva som funket

Høsten 2017 var de med på å starte et nytt team i Trondheim Kommune, kalt Mestringsteam. Teamet retter seg mot personer med psykiske helseproblemer, som har langvarig og omfattende oppfølgingsbehov. De jobber med å skape treffpunkter og aktiviteter på dagtid, og har vedtatt at de skal jobbe recoveryorientert.

-I bloggen intervjuer vi mennesker som har fått det bedre, og spør dem hva det var som funket for dem. Så dykker vi dypere faglig i det de sier fungerer, ved at vi intervjuer fageksperter på området, sier de. 

Vil løfte utsatte grupper

Tema de har hatt oppe er psykisk helse knyttet til religion, håp, erfaringskonsulenter og nå sist personlighetsforstyrrelser. 

-Vi tok utgangspunkt i et intervju vi gjorde med en som har opplevd bedring etter å ha fått ulike diagnoser innen personlighetsforstyrrelse. Så spurte vi psykologspesialist Kjetil Bremer ved Nasjonalt kompetansesenter for personlighetspsykiatri (NAPP) om å forklare litt nærmere hva personlighetsforstyrrelse er, forteller Svendsen.

De har ønsket å trekke frem spesielt utsatte grupper.

-Det gjelder for eksempel de med borderline-diagnose. De mener vi har blitt dårlig behandlet i hjelpeapparatet, og tillagt egenskaper de ikke har, som at de driver med manipulering og splitting. Det er fort gjort å se kun diagnosen, og ikke personen, hevder de.

Verdt det om det hjelper én

Utover å lære mer om recovery selv, er målet med bloggen å være til nytte både for folk som sliter med psykiske problemer selv og de som skal hjelpe dem. 

-Hvis det sitter en psykisk helsearbeider et eller annet sted i landet som kan bruke noe av det vi skriver om, eller en som selv sliter kan få håp og nyttige verktøy, så er det verdt det for oss, sier Vegard Eide Dall. 

De er begge klare på at hjelperne må slippe mye av styringen for å kunne si at man jobber recoveryorientert.

-Det virker veldig riktig å jobbe ut fra brukerens egne ønsker både for hvem som skal gi hjelp, hvor, når og hvordan hjelpen skal gis, mener de.

Bruker refleksjonskort

De første blogginnleggene tok utgangspunkt i refleksjonskort som de selv har laget.

-Vi har laget rundt 50 slike kort, som vi bruker i tjenesten vår for å involvere både brukere og ansatte i diskusjoner rundt recovery. Vi har laget kortene slik at man ikke trenger forkunnskaper om recovery for å kunne delta i diskusjonen, sier de, og gir noen eksempler.

-Kortene angir påstander som man diskuterer ut fra, for eksempel «ansatte må aldri tvile på det brukeren sier», «det er viktig at brukeren tilpasser seg hjelpen som blir gitt», eller «det er viktig å ha fokus på diagnoser og symptomer». Påstandene kan altså både være recoveryorienterte og det motsatte, sier de.

-Spørsmål vi ikke får stilt til daglig

Etterhvert så de at de fikk nok temaer å blogge om ved å ta utgangspunkt i det brukerne de intervjuet sa hadde hjulpet dem i deres bedringsprosesser.

-Vi får tilbakemeldinger om at fagfolk opplever innleggene som lærerike, og er glade for det. Vi er også åpne på at vi selv også bruker bloggaktiviteten for å lære, sier de.

Spesielt fornøyd er de med at de fikk Larry Davidson fra Yale University i tale. 

-Vi får gjennom bloggen stille de spørsmålene vi ikke får stilt til daglig, og til personer vi ikke møter i det daglige. Vi ble smått star struck da Ottar Ness ved NTNU hjalp oss å komme i kontakt med Davidson, sier de.

Bruker jobb- og fritid

De bruker både noe arbeidstid og ikke minst en del fritid på bloggingen.

-Venner og bekjente har hjulpet til med logo, design og oppbygging av nettsiden. Vi håper etterhvert å kunne legge ut innlegg hyppigere. Det tar litt tid, fordi vi både vil være litt grundige, og få laget gode illustrasjoner til tekstene. Når alt skjer på frivillig basis vil vi ikke mase for mye heller, sier de.

De intervjuer mennesker de vet om eller kommer over, men ikke de de selv hjelper.

-Det synes vi blir litt for nært. Vi anonymiserer tekstene når folk ønsker det. Vi har spurt en del folk vi visste av som vi kunne tenke oss å intervjue, og har en nokså lang liste å ta av, forteller de.

Dall og Svendsen vil gjerne kontaktes med forslag og tilbakemeldinger, gjennom nettsiden eller Recoverybloggens Facebook-side. 

Kommenter:

Mer om

recovery nyheter trøndelag praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen