Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 45, 46 og 47

Siste nytt

Julie Repper
-Erfaringskonsulenter må ta kontroll over egen fremtid Erfaringskonferanse. -Hvis ikke vil systemet for øvrig definere både rollen og arbeidsvilkårene våre etter sine preferanser, mener Julie Repper.
Marit Borg mottar Erfaringskonsulentenes ærespris i Oslo 19.november
Erfaringskonsulentenes ærespris til professor Marit Borg Hedret. For årelang innsats for at brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap skal få sin rettmessige posisjon.
Astrid Weber (t.v.) og Marit Borg
-Ledere må gå foran for å gi erfaringskompetanse plass Erfaringskonsulenter. Det er avgjørende at lederne av psykisk helse- og rustjenester viser vei med en klar vilje til å ta erfaringskonsulenters kunnskap på alvor.
Faten Mahdi
-Våg å utfordre om religion Erfaringskonferanse. -Still spørsmål, vær nysgjerrig, kritisk og bruk humor rundt religion. Da tar man folk på alvor, og kan forebygge utenforskap.
Solveig Bartun Rob mottar prisen som Årets erfaringskonsulent
Prisvinner mener erfaringskonsulenter kan bryte pasienters fastlåste tanker  Vant pris. -Sirkuselefanten godtar å stå bundet med tynt tau, fordi den lærte som liten at den ikke kom seg løs. Jeg var en slik elefant.
Knut Tore Sælør
-Håp forandrer seg stadig Betydning av håp. -Du vet aldri hvem det går bra med. I dette ligger et håp for alle, mener forsker Knut Tore Sælør.
Ahmed Shidane
-Unge erfaringskonsulenter åpner døren til hjelp for ungdom som sliter Egenerfaring. -Jeg hjelper tjenestene med å forstå ungdommene, og ungdommene med å forstå at de kan få god hjelp, sier Ahmed Shidane (24).
Fredrik Walby ved NSSF
–Ikke vent med tiltak som forebygger selvmord Psykologer i kommunene. Fredrik Walby oppfordrer kommunale psykisk helse- og rustjenester til å ta tak, fremfor å sende videre til spesialisthelsetjenesten.
Torbjørn Mohn-Haugen, leder i Erfaringssentrum
Mer enn hver fjerde kommune har ansatte med brukererfaring Ny rapport. Nesten alle større kommuner har ansatte med brukererfaring i psykisk helse- og rustjenestene, mot bare 7 prosent av de minste kommunene.
Marie Varsi Pedersen, enhetsleder (Vadsø)
Hvordan rekruttere og beholde psykologer i kommunene Psykologer i kommunene. Enhetsleder i Vadsø, psykolog i Stangehjelpa, Psykologforeningen kom med råd på siste store NAPHA-samling for psykologer i kommunen
Selvmord
Tormod Stangeland, psykologspesialist, Ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus)
–Trenger vi å vurdere risikoen for selvmord? Krisekonferansen, Gjøvik. Psykologspesialist frykter at risikovurdering har fått en overdreven stor plass. Samtaler som skaper endring kan havne i skyggen.
Psykolog og forfatter Jørgen Flor
Når terapi gjør vondt verre Ny bok. -Alle terapeutiske situasjoner har et risikopotensiale i seg. Hovedgrepet er å lytte mer til pasientene.
Marthe Grue, psykolog i Eidsvoll kommune
-Lytt til ressursene, kjenn lokalmiljøet og vær et bindeledd Flyktninger. Ny studie viser at psykisk helsearbeidere på flere måter kan bistå flyktninger i deres omstillingsprosess i nytt land.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Menneskefigur med megafon
Fagfolk må si fra når menneskerettighetene brytes De fleste profesjonsorganisasjonene har bestemmelser om ivaretakelse av menneskerettigheter, skriver Odd Harald Røkenes.
fact ofoten
-Nettverk er viktig for å komme i gang med FACT Nyhet. Det skal nå etableres et FACT-nettverk i Troms og Finnmark. Engasjementet på et møte i Tromsø i dag lover godt.
beate leona
Fant faglig ensomhet og tunge løft Forskning. Beate L. Ekrem forsket på psykiske helsearbeidere i småkommuner, og fant en hel rekke forhold som bør sjekkes ut nærmere.