Publisert: 27. mai 2020.   Endret: 27. mai 2020
selvmord

NY FILM: "Å spørre om selvmord" er en ny undervisningsfilm fra Vivat. Den gir konkrete råd og tips til deg som trenger et verktøy til å håndtere samtaler med mennesker du er bekymret for. (FOTO: Vivat)

Ny undervisningsfilm fra Vivat viser hvordan du kan snakke med folk om selvmord

Ny undervisningsfilm fra Vivat viser hvordan du kan snakke med folk om selvmord

Da koronaen kom og vårens kurs ble avlyst, måtte Vivat, som driver med kurs i selvmordsforebygging, tenke nytt. Resultatet ble en undervisningsfilm som er gratis og tilgjengelig for alle.

Den nye filmen Spørre om Selvmord gir en introduksjon til førstehjelpskunnskap i selvmordsatferd. Du får også råd om hvordan du kan snakke med en du er bekymret for.

Det er Vivat, som har 20 års erfaring med kursing i selvmordsforebygging, som står bak undervisningsfilmen.  

Mange kan lære seg å være hjelpere

-Vi vet at det ikke er så lett å nærme seg selvmords-tematikken, hverken for fagfolk innen psykisk helsearbeid, andre som jobber med mennesker eller for de som møter problematikken privat.

-Men vi vet også at mange kan lære seg å være hjelpere, sier Ann- Jorid Møller, leder for Vivat. Møller og Anette Seierstad Skrindo, som er spesialkonsulent med fagansvar i Vivat, forteller at de allerede tidligere i vår, før koronatiden, merket økt pågang til kursene sine.

Enda flere vil kunne få behov fremover

-Og framover antar vi at enda flere vil få økt behov for å lære om dette temaet, siden pandemien gir store konsekvenser for mange.

-Flere kan være bekymret for noen de står nær eller kommer i kontakt med gjennom arbeidet. Denne filmen imøtekommer noe av dette og gir en god introduksjon til hvordan en kan snakke med noen om selvmord, forteller Møller.

Anbefaler folk å se filmen sammen med noen

Målet til Vivat er at de som ser filmen blir tryggere på å tørre å spørre om selvmordstanker, lytte til personen og eventuelt koble på videre hjelp.

-Er du bekymret for noen, vil filmen forhåpentligvis gi deg oppbacking på hvordan du kan gå fram, slår Møller fast.

På Vivat-kursene legges det stor vekt på interaksjon mellom kursholder og deltaker, og mellom deltakerne. Å snakke med noen om hva man lærer, er viktig for å bli tryggere på problematikken, og Vivat anbefaler derfor at man ser filmen sammen med noen.

-Øver man på å snakke om dette temaet, kan man bryte ned noen barrierer. Det gjør det enklere den dagen man er bekymret for noen, sier Skrindo.

-Vi ønsker for eksempel at seerne skal øve på å stille spørsmålet «Har du tanker om å ta livet ditt?» høyt. Slik øving er vanskelig nok, men er god trening.

Filmen kan brukes på flere måter

De fleste som jobber i psykisk helsevern kommer i kontakt med mennesker som har selvmordstanker. Undervisningsfilmen kan med fordel brukes som kompetanseheving på fagdager, som kilde til refleksjon i team eller utgangspunkt i dialog.

Filmen kan gi økt kunnskap og trygghet, men også danne et grunnlag man kan bygge videre på, om man får lyst til å lære mer.

Ønsker å nå ut til menn

Det er et høyere antall menn enn kvinner som tar livet sitt hvert år. Filmen ønsker å oppfordre menn til å snakke om selvmordstanker, og har derfor bevisst valgt to mannlige skuespillere for å bidra til normalisering.

-Selvmordstanker kan ramme alle, og vi ønsker med dette å viser hvordan to kamerater kan snakke sammen om det. Vi har et felles ansvar for å involvere oss og for å følge opp når magefølelsen sier oss at noe er galt og vi blir bekymret, sier Møller.

-Man kan spørre seg selv «Hva om jeg ikke spør? Vil bekymringen min forsvinne?»

 

 

 

 

 

 

 

Vivat selvmordsforebygging
  • Er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.
  • Organisasjonen tilbyr kursene Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!), Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og Suicide to Hope til befolkningen i hele landet, samt utdanner kursledere på egne kurslederkurs.
  • Vivat er del av Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken.
  • I år har Vivat 20 årsjubileum som landsdekkende organisasjon.
Trenger du hjelp?
  • RVTS Øst har utviklet noen råd til deg som er ekstra bekymret eller nedstemt
  • Akutt selvmordsfare? Ring 113 Legevakt: 116 117 Kirkens SOS: 22 40 00 40 Mental Helse: 116 123 Kors på halsen (Røde kors): 800 33 321
  • Kommuner (link) og akuttambulerende team knyttet til DPS har ulike hjelpetilbud. Finn ditt team eller din kommune på nett og ring dem dersom du eller noen du kjenner strever med tanker om selvmord.
  • helsenorge.no kan du finne en oversikt over hjelpetiltak og hjelpetelefoner

Kommenter:

Mer om

nyheter film verktøy selvmordsforebygging selvmord helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen