Pakkeforløp - fra byrde til mulighetsrom i Oslo og Viken

Pakkeforløp - fra byrde til mulighetsrom i Oslo og Viken

Pakkeforløp og samhandling / Publisert: 09. mars 2021.   Endret: 09. mars 2021

Løsninger fra blant andre Follo poliklinikk, Bydel Søndre Nordstrand og Oslo universitetssykehus, i tillegg til Helsedirektoratet. Dette ble presentert på digital samling om pakkeforløp nylig.

Dame i telefon

Pakkeforløp: Å bruke rammene og strukturen som pakkeforløpene gir kan gi resultater. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Pakkeforløp: Å b...
Gro Helen Øiestad Nordberg, AHUS. Foto: Privat
Vibeke Soon, Bydel Søndre Nordstrand. Foto: Privat
Petter Bugge, Oslo Universitetssykehus. Foto: Anne Martha B Tvedt, PHA
Line Eikenes Langsholt, Helsedirektoratet. Foto: Privat
Digital samling i Oslo og Viken

18. februar ble det holdt en digital samling for Oslo og Viken om «Samhandling og Pakkeforløp». Samlingen ble holdt i regi av NAPHA, RVTS Øst, KoRus-Øst, KoRus Oslo, Oslo kommune, RiO og Statsforvalteren i Oslo og Viken og samlet over 500 deltakere.

Mer om

pakkeforløp rus.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen