Tilskudd tar turgruppa til nye høyder

Tilskudd tar turgruppa til nye høyder

Koronakrisen / Publisert: 12. mars 2021.   Endret: 21. februar 2022

– Vi ble kjempeglade da vi fikk 90.000 kroner. De ble øremerket til turutstyr, og vi ser hvor det inspirerer til å bli med ut. «Friskus-gruppa» er tatt til nye høyder, sier Britt Benonisen, faglig leder rus/psykiatri i Flakstad kommune.

– Å komme seg ut på tur er enklere når vi har godt turutstyr på plass, sier Britt Benonisen, faglig leder rus/psykiatri i Flakstad kommune.

– Å komme seg ut p&arin...
Hva gikk tilskuddet til?
 • Tilpassing av eksisterende tilbud som ikke var nedstengt  (73,6 prosent)
 • Etablering av nytt tilskudd (50 prosent)
 • Gjenåpning av tilbud (40,9 prosent)

(Kilde: Kommunekartlegging/Helsedirektoratet)

Beskrivelse av tiltak/tilbud:
 • Sosiale møteplasser (77,3 prosent)
 • Tjenestetilbud som gjør at brukerne kommer i kontakt med behandlingsapparatet (66,4 prosent)
 • Andre oppfølgingstjenester med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn (53,6 prosent)
 • Etablering av tilbud om mobil utlevering av bruker- og smittvernutstyr, LAR-medikamenter (31,8 prosent)
 • Annet (20 prosent)

(Kilde: Kommunekartlegging Helsedirektoratet)

Ivaretakelse av brukermedvirkning:
 • Individuell tilrettelegging sammen med den enkelte bruker (94,5 prosent)
 • Samarbeid med brukerrepresentanter (32,7 prosent)
 • Samarbeid med pårørende (30 prosent)
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner (14,5 prosent)

(Kilde: Kommunekartlegging Helsedirektoratet)

Nytteverdi for brukerne:
 • Svært stor nytteverdi (53,2 prosent)
 • Stor nytteverdi (39,4 prosent)
 • Noe nytteverdi (6,4 prosent)

(Kilde: Kommunekartlegging Helsedirektoratet)

Tilskuddets viktighet for at tilbudet/tilbudene ble etablert, gjenopprettet
eller tilpasset:
 • Helt avgjørende (52,3 prosent)
 • Delvis avgjørende (24,8 prosent)
 • Ville blitt gjennomført i redusert form uten tilskudd (20,2 prosent)
 • Ville blitt gjennomført uansett (2,8 prosent)

(Kilde: Kommunekartlegging Helsedirektoratet)

Mer om

nyhet helsedirektoratet friluftsliv nordland koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen