Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 11, 2021

Siste nytt

Silje Endresen Reme, NORCE
IPS har langtidseffekt og er lønnsomt Arbeid og psykisk helse. Første RCT-studie som evaluerer effekten etter flere år med IPS - og bekrefter at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
veiledning
Erfaringskonsulenter får ikke nok veiledning Ny undersøkelse. Arbeidsgivere bør ta resultatene fra Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 på alvor, mener rådgiver i NAPHA.
Team snakker
10 tips til oppstart av ACT/FACT-team Jobber dere i lokalbasert psykisk helsearbeid og ønsker å etablere et ACT/FACT-team, men lurer på hvordan?
m
Lær om å skape musikk-kafé og helsekor på webinar Musikk. Få inspirasjon til å etablere musikkorienterte tiltak for personer med rus - og/eller psykiske helseutfordringer.

Og, her får du en aktuell fagartikkel fra vår nye temahefte om boligsosialt arbeid som ble lansert 2.og 3. mars:

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

happy
Fagfolk skal fremme tro, håp og optimisme Boligsosialt arbeid. God hjelp handler ikke om å bli kvitt alle problemer, men å se mot andre forhold i livet enn bare symptomer og psykiske plager