Fagfolk skal fremme tro, håp og optimisme

Fagfolk skal fremme tro, håp og optimisme

Boligsosialt arbeid / Publisert: 17. mars 2021.   Endret: 22. mars 2021

Mange hjelpere har et for pessimistisk syn på framtida til personer med alvorlige rus- og/eller psykiske helseproblemer. Forskning viser at brukere opplever betydelig bedring på mange livsområder.

happy

AKTUELT: Recovery handler om at den enkelte på ny finner kontroll og får myndighet over eget liv og kan utvikle seg på tross av belastningene i livet. (Ill.foto: www.colourbox.com).

AKTUELT: Recovery handler om ...
Temahefte Boligsosialt arbeid
LAST NED NAPHAs temahefte «Et sted å bo – med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid» ved å klikke på bildet.
Les i heftet her

Heftet kan bestilles på e-post: kontakt@napha.no. Heftet er gratis t.o.m. 31.05.21.

Heftet er sendt ut til alle landets kommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og Helsedirektoratet

På napha.no publiseres artikler fra heftet enkeltvis.

Tips til fordypning
  • Slade, Mike (2017):100 råd som fremmer recovery. En veileder for psykisk helsepersonell 
  • Bøe, T.D. & Thomassen, A. (2017). Psykisk helsearbeid: Å skape rom for hverandre. 3. utgave. Universitetsforlaget. 
  • Socialstyrelsen Danmark (2021): Faglig ledelse af en recovery-orientert rehabiliterende indsats: Syv retningsgivende prinsipper for faglig ledelse i socialpsykiatrien

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig psykisk.helse.og.rus recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen