Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 13 og 14, 2021

Siste nytt

Kaja Hagen2
Designet gaming-helseapp for unge menn Kaja Hagen har sammen med medstudenter ved Høgskolen Kristiania laget spill-appen «Let's Challenge». Målet er å senke terskelen for at unge menn oppsøker psykisk helsehjelp.
Jobbe sammen
Invitasjon til opplæring i ACT og FACT Jobber du i et ACT/FACT-team som enda ikke har vært med på det nasjonale opplæringsprogrammet? Da har du og dine kollegaer mulighet nå.
Vennskap COLOURBOX3010357
Hvis du trenger en venn, er jeg din venn Alle vennskap kommer ikke som følge av noe som skjedde «ved første blikk». Vennskap kan like gjerne vokse fram av gjensidig respekt, eller av at din nye venn åpenbart setter pris på deg.

Fra vårt nye temahefte om boligsosialt arbeid bringer vi nå enkeltartikler i nettartikkel-format

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

sandnes fact
– Housing First er en gavepakke for FACT FACT-teamet i Sandnes begynte å bruke Housing First som modell i 2016. Nå ser de færre bostedsløse, utkastelser og naboklager samt flere brukere med stabile boforhold.
blåklokke
Forskning viser at FACT virker positivt på brukeres boforhold En evaluering av Norges sju første FACT-team avdekket bedre livskvalitet, sosial fungering og positiv endring på bolig og boforhold.