Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 22 og 23, 2023

Siste nytt

Kjerkol under pressekonferansen
Opptrappingsplanen lansert: Vil gi alle i landet tilgang til kommunale lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp  Planen innebærer at staten, i løpet av ti år, skal bruke tre milliarder mer på tre utvalgte innsatsområder innen psykisk helse.
IPS
Åpne dager om IPS på Vinderen Nyhet. IPS ressurssenter Oslo arrangerer åpne dager om ulike aspekter ved Individuell jobbstøtte (IPS).
Mann som skriver på notatblokk
Invitasjon til digital opplæring i ACT- og FACT 2023 Opplæring - påmeldingsfrist. NAPHA og NKROP inviterer til ny nasjonal opplæring i ACT/FACT-modellen for voksne, 17. og 18. oktober. Påmeldlingsfrist 11. oktober.
Folk sitter sammen
Revidert utgave av Sammen om mestring kommer på ekstern høring høsten 2023 Nyhet. De tre hovedforløpene blir beholdt i den nye utgaven av Sammen om mestring. Veilederen blir lansert før året er omme.
strømsvik
Vil finne ut hvordan pasienter i poliklinisk behandling opplever helsehjelpen Nyhet. Føler personer som får poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling at hjelpen er nyttig?
petter dahle
Bli med og sjekk status for Housing First etter ti år i Norge Nyhet. Hvordan takle vanskelig atferd? Og hva når naboen absolutt ikke vil ha rusmisbrukeren i bakhagen?
Fra venstre Kirsten Kilnes, Jens Solem og Katie Iren Wikstrøm
Ressursgruppa Brukermedvirkning står klar til å hjelpe kommunene Praksiseksempel. Det kan være vanskelig å få tak i brukerrepresentanter. Det ønsker den nyoppstarta ressursgruppa i Trøndelag å gjøre noe med.
Bedre i lag_gruppefremføring
Det å få et ansikt på folk gjør det lettere å ta kontakt, på tvers av tjenester og tilbud Praksiseksempel. – Vi skal drikke kaffe sammen, og bli enda bedre kjent. Det konkluderer Nina Rossing (RIO) og Beate Hellwig (UNN) etter «Bedre i lag».
På jobbjakt
Ny presisering fra Helsedirektoratet gir arbeids- og utdanningsspesialister mulighet til å jobbe i helsetjenesten Nyhet. Brev fra Helsedirektoratet forklarer forskjellen mellom jobbspesialister og arbeids- og utdanningsspesialister.