Recovery-orientert praksis endrer fagpersoner

Recovery-orientert praksis endrer fagpersoner

Publisert: 12. oktober 2015.   Endret: 14. desember 2017

Å innføre recovery-orientert praksis, i form av Illness Management and Recovery (IMR), endrer helsepersonells kontakt med brukerne i tråd med recovery-tradisjonens intensjoner.

personalendring

NY INNSTILLING: Helsepersonell opplever at deres egne holdninger endres, som følge av en mer recovery-orientert praksis. (Ill.foto www.colourbox.com)

NY INNSTILLING: Helsepersonel...
Illness Management and Recovery
  • Kunnskapsbasert behandlingsprogram om livsmestring og recovery for personer med schizofreni, bipolar lidelse og depresjon.
  • Tatt i bruk bredt i både Sverige og Danmark.
  • Innført som behandling i to fagmiljøer i Norge, Kronstad DPS i Bergen og Nordfjord psykiatrisenter. Nå er turen kommet til Romerike i Akershus, gjennom Romeriksprosjektet.
  • Romeriksprosjektet er ett av i alt 59 samhandlingsprosjekter i Norge som får midler fra Helsedirektoratet.
  • Det ledes av Sigrun Heskestad, og er omtalt i NAPHAs inspirasjonshefte om samhandling, kalt NI SUKSESSHISTORIER - samhandling om psykisk helse.

Mer om

recovery vitenskapelige.artikler relasjon

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen