Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 40, 2022

Siste nytt

Penger
Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler Statsbudsjettet 2023. Flere organisasjoner og tiltak, også på psykisk helse- og rusfeltet, mister med det midlene sine, som i stedet går inn i en pott.
Glad jente
300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet Statsbudsjettet 2023. – Vi vil styrke og utvikle innsatsen spesielt overfor barn og unge og pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske helseproblemer.
Trist ung kvinne
Vi vet ikke nok om hvordan etterlatte etter selvmord ivaretas Kronikk. Nære etterlatte ved selvmord har høyere risiko enn andre for selv å forsøke å ta livet sitt. Vi vet for lite om støtten de får.
I Brønnøysund
Faglig påfyll og støtte ønskes velkommen på tvers av tjenestenivå og sektorer på Helgeland Praksiseksempel. Statsforvalteren i Nordland møtte i forrige uke helgelandskommunene og representanter for sykehuset i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen.
Bok, blanke ark som skal fylles, grønn bakgrunn
Psykisk helse- og rusfeltet må bli bedre på brukermedvirkning Kronikk. Helsedirektoratet utformer nasjonale faglige råd
FACT evaluering
Bruk av FACT i Vestre Viken viser at det er mulig med sammenhengende oppfølging og mindre bruk av døgnbehandling Forskning. Evaluering av FACT i tidsrommet 2018-2021 viser gode resultater.