Psykisk helse- og rusfeltet må bli bedre på brukermedvirkning

Psykisk helse- og rusfeltet må bli bedre på brukermedvirkning

Kronikk / Publisert: 03. oktober 2022

På oppdrag fra Helsedirektoratet utformer vi nå nasjonale faglige råd for brukermedvirkning på rus og psykisk helsefeltet, skriver kronikkforfatterne.

Bok, blanke ark som skal fylles, grønn bakgrunn

STØRSTE UTFORDRING: Brukere, pårørende og fagpersoner erfarer og forstår medvirkning ulikt. Kronikkforfatterne sitter i prosjektgruppen som nå utformer nye faglige nasjonale råd for brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet. 

STØRSTE UTFORDRING: Br...
Kronikkforfatterne

Forfatterne av denne kronikken er Line Eikenes Langsholdt, Tommy Sjåfjell, Rita Sørly og Sigrid Skattebo. De leder prosjektet med å utarbeide faglig råd. 

  • Line Eikenes Langsholt, (seniorrådgiver i Helsedirektoratet), er prosjektleder.  
  • Sigrid Skattebo (senorrådiver i Helsedirektoratet) er prosjektmedarbeider.
  • Tommy Sjåfjell (ekstern fagansvarlig i Helserdirektoratet og brukerrepresentant) og Rita Sørly (ekstern fagansvarlig i Helsedirektoratet og førsteamanuensis i sosialt arbeid ved UiT) er eksterne fagansvarlige. 

Kommenter:

Mer om

kronikker brukermedivrkning.når.tjenester.utformes brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen