-Hvis det ikke er viktig for deg, er det ikke viktig for meg!

-Hvis det ikke er viktig for deg, er det ikke viktig for meg!

Publisert: 08. desember 2011.   Endret: 23. januar 2024

I To skritt fram tar vi utgangspunkt i at det er ungdommene selv som er eksperter på sitt eget liv og sine egne problemer.

Ungdom

OPPMUNTRER TIL SELVSTENDIGHET: I "To skritt fram" skjer oppfølgingen av ungdom i boligtilbudet i samarbeid med ungdommene.

OPPMUNTRER TIL SELVSTENDIGHET...
NAPHAs SKRIVEKURS
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.

Ungbo - boligtiltak for ungdom 17 - 23 år

Ungbo er Oslo kommunes boligtilbud til unge mellom 17 og 23 år som har utfordringer knyttet til å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. For de fleste av beboerne er Ungboboligen deres første erfaring med en selvstendig bosituasjon. Alle som bor i Ungbo har en fast bokonsulent gjennom hele boperioden. I samarbeid med beboer og ansvarlig bydel, kan det inngås avtale om utvidet oppfølging. 

To skritt fram er Ungbos spesialiserte tilbud til unge med utfordringer knyttet til psykisk helse. To skritt fram tilbyr tre års leiekontrakt i kommunalt formidlet bolig gjennom Ungbo. I tillegg tilbyr vi utvidet oppfølging forankret i en skriftlig oppfølgingsavtale utformet i samarbeid med beboer og ansvarlig bydel. Oppfølgingen foregår primært hjemme hos beboer, men dreier seg også om øvrige utfordringer i å mestre egen tilværelse. Alle beboere i To skritt fram får tilbud om å være med på fellesaktiviteter med andre beboere. Dersom beboer selv ønsker det tilbyr To skritt fram også terapeutiske samtaler – enten individuelt eller sammen med andre ungdommen har nære relasjoner til.

Utgangspunktet for all oppfølging er at beboer selv er med på å formulere egne behov og selv ønsker oppfølging.

Mer om

brukerorientering bolig barn.og.unge praksiseksempler oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen