Behov for flere psykologer i kommunene

Behov for flere psykologer i kommunene

Publisert: 26. mars 2014.   Endret: 14. juni 2017

Satsingen på psykologer i kommunene har bidratt til å gi et bedre tilbud til brukere av kommunale psykiske helsetjenester. Det er imidlertid behov for enda flere psykologer ut i norske kommuner.

pappfigurer

PSYKOLOGKOLLEGAER: Ansettelse av flere psykologer i samme kommune, er en viktig faktor for at psykologene skal bli i sine stillinger (Ill.foto:www.colourbox.com)

PSYKOLOGKOLLEGAER: Ansettelse...
Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten
  • Helsedirektoratet etablerte i 2008 en tilskuddsordning hvor kommuner kunne søke om midler til å ansette psykologer.
  • Tilskuddet skulle brukes til etablering av nye psykologstillinger i kommunehelsetjenesten innenfor rammen av en av fire ulike organisasjonsmodeller.
  • Artikkelen baserer seg på rapporter fra hhv. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sintef teknologi vedrørende satsningen på psykologer i kommunen.
Metode
  • Folkehelseinstituttets rapport baserte seg på strukturerte telefonintervju med 100 kommunepsykologer.
  • Arbeidsforskningsinstituttet brukte et tredelt design på studien, måloppnåelsesanalyser basert på kommunenes egne rapporteringer, nettbasert spørreundersøkelse av psykologer ansatt i kommunen, samt casestudie av åtte kommuner tilknyttet modellutprøvingen.
  • Sintef gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant alle psykologer i kommunene, samt registerdata.

Mer om

lavterskeltilbud evalueringer psykologer.i.kommunene helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen