Er det rom for recoveryorient praksis i psykisk helsearbeid?

Er det rom for recoveryorient praksis i psykisk helsearbeid?

Publisert: 06. oktober 2014.   Endret: 31. august 2015

Skal begrepet recovery få mer plass, kreves det at helse- og omsorgsarbeideren er villig til omstilling og endring av etablert praksis og tenkning. Målet med artikkelen er å tydeliggjøre og peke på områder hvor recovery utfordrer dagens organisering og praksis.

challenges

Mer om

recovery øvrige.artikler psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen