Stjeler rått fra andre kommuner

Stjeler rått fra andre kommuner

KS Læringsnettverk, 29.okt. / Publisert: 29. oktober 2015.   Endret: 12. november 2015

-Vi leter med lys og lykte for å finne ut hvordan andre har gjort det, sier Ann Sissel Misund Nedberg fra forbedringsteamet i Molde. På den måten har kommunen kommet godt i gang med å skape bedre rus- og psykiskhelsetjenester.

Ann Sissel Misund Nedberg, psykisk helse og rus, Molde kommune

FORBEDRINGSARBEID I MOLDE KOMMUNE: -Hvordan skal vi nå målene vi har satt oss, tenkte vi. Ann Sissel Misund Nedberg presenterer Moldes spennende forbedringsprosjekt for KS Læringsnettverk.

FORBEDRINGSARBEID I MOLDE KOM...
DE GODE IDEENE: -Det er akkurat dette vi har oppfordret til, å rappe litt her og der og la seg inspirere av andre kommuner, kommenterer Pernille Næss, prosjektleder for KS Læringsnettverk psykisk helse og rus – voksne.
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Mer om

ks.læringsnettverk organisering.av.tjenester nyheter molde rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen