Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt jula 2015

Siste nytt

NAPHA-ansatte
Så nyttig er NAPHA 97 prosent av norske kommuner har hørt om NAPHA. Nesten 80 prosent av de som har vært i kontakt med senteret opplevde dette som nyttig eller svært nyttig, ifølge ny SINTEF-rapport.
Silje Kaspersen og Solveig Ose
Tøffe prioriteringer i lokalt psykisk helsearbeid Nye tall viser at antall årsverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid holder seg stabilt på drøyt 13 000. Kommunene sliter med å gi et godt tilbud til de med alvorlige psykiske helseplager, og har få arbeids- og aktivitetstiltak.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

lenke5
Internasjonale anbefalinger
Implementering Ogden