Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 8 og 9

Siste nytt

Ann-Mari Lofthus
ACT-brukere fornøyde med helhetlig livshjelp Ny undersøkelse blant 70 brukere av 12 norske ACT-team viser at teamene har svært fornøyde brukere sammenlignet med andre, internasjonale studier.
Ellen Hoxmark utebilde
Psykolog mangelvare i små kommuner Ni av ti småkommuner i Norge mangler psykolog. - Men noen får det til, og spleiselag mellom flere kommuner kan være en god løsning, sier NAPHA-rådgiver Ellen Hoxmark.
Målfrid Frahm Jensen
Ytringsfrihetspris til modig stemme Måfrid J. Frahm Jensen er tildelt ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2015 for sin kamp for ytringsfrihet og bedring av pasienters rettigheter!
Jack og erfaringskonsulent i Housing First, Roger Voll
-Housing First fikk meg vekk fra gata Jack ønsket å komme seg bort fra gata og i hus før han ble 50 år. Med Housing First i Sandnes klarte han det to uker før bursdagen.
gjøvik trening
-Mindre vafler og mer fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid -Jeg trodde treningssentre spiste små barn til frokost. Men nå vet jeg at man blir sterkere og gladere av å trene på et slikt sted, sier Yngvild Paulsen Stokke.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Egenvurdering_av_bedring
Skjema for egenvurdering av bedring Det er et økende behov for verktøy som kan bidra til at den hjelpen folk mottar innenfor psykisk helse- og rustjenester er recoveryorientert. I et forskningsprosjekt i Helse Fonna har de oversatt Recovery Assessment Scale-revised (RAS-R) til norsk.
Barn jobber-voksen på kontor
Barn som er pårørende - ingen har ansvar for å kjenne hele familien Barn som er pårørende får ikke god nok informasjon. De påtar seg store omsorgsoppgaver, og både de og deres foreldre ønsker seg noen med ansvar for å kjenne hele familien.
venteliste2
Erfaringer med å stå på venteliste De som står på venteliste for behandling på DPS opplever dette vanskelig og frustrerende, men i ventetiden utvikler de også verdifulle måter å håndtere egne problemer på.
Mai-Tove K. Hegre, Roger Voll og Brit Helen R. Nesvik fra Housing First-teamet i Sandnes
Erfaringskonsulent i Housing First -Jeg er blitt veldig godt mottatt her i avdelingen og opplever ingen motstand, men jeg vet at det ikke er slik overalt, sier Roger Voll.