Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 11, 2017

Siste nytt

Berit Langseth, Mariann Haukland, Kårhild Husom Løken, Jan Kåre Hummelvoll og Morten Brodahl m ny rapport
-Bør bli pensum i psykisk helsearbeid! Ny rapport!. Sagatun med ny rapport med Recovery-kunnskap særlig fra brukernes perspektiv. Professor vil ha den inn i pensum.
Hender sammen team
Praksisbeskrivelser - dokumentasjon som drar oss videre Debattinnlegg. Miljøterapeut Even Øiestad argumenterer for hvorfor og hvordan praksisbeskrivelser blir viktige!
nøklebye heiberg
Lanserte folkebevegelse for et aldersvennlig samfunn Nyhet. Astrid Nøklebye Heiberg er en av bidragsyterne i FRI-prosjektet, som er et initiativ fra Mental Helse.
klungerbo
Teamet som endrer mange eldres liv Mental Helse-konferansen. Det hender at Bodil Klungerbo og kollegene kommer inn i et hjem til et dypt ensomt menneske. Så er alt forandret når de drar
Vågsbygd
Virkemiddel for mer likeverdige roller Praksiseksempel. FIT (Feedback-informerte tjenester) blir brukt for å utvikle psykisk helse- og rustjenestene i Kristiansand
Anne-Margrethe Kinn Aasland (t.v), Jon Vidar Strømstad og Anne Berit Eie Torbjørnsen
Miljøterapi-bok med vekt på holdninger -Vi har gjennom boka ikke hatt til hensikt å presentere en fasit, men en holdning og en verdi i møtet med pasienten, sier forfatterne.
8232962 bundet
Brukerinvolvering gir bedre tilsyn Nyhet. Det handler ikke lenger om hvorfor det skal være brukerinvolvering, men hvordan, konkluderer en fersk tilsynsmelding fra Statens Helsetilsyn