Samarbeider om å hjelpe de med alvorlige psykiske helseproblemer

Samarbeider om å hjelpe de med alvorlige psykiske helseproblemer

Publisert: 11. mai 2017.   Endret: 11. mai 2017

Færre innleggelser, tryggere brukere og mer brukerstyrte tjenester er noen av fordelene seks kommuner i Agder ser med felles FACT-team.

FACT Lister-teamet

FACT LISTER: F.v. leder Atle Ersdal (Flekkefjord kommune), Anne Egeland (merkantil DPS), Tanya Salvesen (psykolog DPS), Ann Kristin Ågedal (vernepleier DPS), Anne Therese Benestvedt Bø (vernepleier DPS), Jorunn Tonstad (psykiatrisk sykepleier Sirdal), Harald Leirvåg (overlege DPS) og Espen Andalsvik (psykiatrisk sykepleier Farsund). Ikke til stede da bildet ble tatt: Connie Rafoss Omland (vernepleier Kvinesdal), Trond Pedersen (vernepleier Lyngdal), Sven Helge Lian (erfaringskonsulent), Ekatharina Hermestad (psykolog DPS) og Janet Gysland (sykepleier Hægebostad). FOTO: FACT Lister.

FACT LISTER: F.v. leder Atle ...
FACT LISTER
  • Oppsøkende team med ansatte fra Sørlandet sykehus DPS Lister og agderkommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, Hægebostad og Sirdal.
  • Rundt 35 500 mennesker bor til sammen i de seks kommunene.
  • FACT-teamet retter seg mot mennesker med langvarige og alvorlige psykisk helse og rusproblemer, som øvrig tjenesteapparat ikke klarer å gi tilstrekkelig hjelp.
  • Har vært i drift i et drøyt år.

Mer om

nyheter oppsøkende.team recovery samhandling act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen