Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 41, 2017

Denne uka er Verdensdagen for psykisk helse ble markert over hele landet! NAPHA arrangerte konferanse for Rask psykisk helsehjelp. Vi har også har vært i på Forum for rus og psykisk helse i Buskerud, og mange andre steder. Les nyheter, praksiseksempler og mye spennende fra en innholdsrik uke:

Siste nytt

Siri Bjaarstad
Arbeid som medisin mot psykiske helseproblemer Verdensdagen for psykisk helse. -Jobben kan gjøre deg frisk. IPS tar konsekvensen av dette fullt ut, sier NAPHA-rådgiver Siri Bjaarstad.
Trond Hatling
Forsøker å rydde opp i uklarheter om dokumentasjon og diagnostisering Lavterskeltilbud. Nytt rundskriv redegjør for hvilke regler som gjelder for dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud.
I løpet av sensommeren har det blitt opprettet hele tre nye psykologstillinger i Trondheim kommune. COLOURBOX19205057
Deltakere, Forum for rus og psykisk helse i Buskerud
-Flere bør kartlegge med BrukerPlan BrukerPlan - Nyheter. Behovet for psykisk helsetjenester kartlagt i Buskerud. Nyttig for utvikling og effektiv ressursbruk i kommunen.
Flytfest, dans, workshop 2017
Kunst , kreativitet og flyt - som medisin uten bivirkninger! Nyhet. -Tanken bak Flytfest er at vi i flytsonen kan oppleve mestring, noe som igjen skaper lykke, forteller billedkunstner Birgitte Hermansen.
Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved Universitet i Bergen på Rask psykisk helsehjelp-konferanse på Gardermoen 12.10.17
Bli sjef i eget liv! Rask psykisk helsehjelp. De fleste bekymringene våre er helt unyttige og ødeleggende, sier Ingvard Wilhelmsen. Få med deg hans inspirerende innstilling og tanker!
Anita Stråle og Benjamin
Hva som hjalp Benjamin Brukererfaringer. Benjamin fra dokumentarserien «Stemmene i hodet» forteller fagfolk om hva han opplevde som hjelpsomt i sin bedringsprosess.
Jone Solberg Vik og Rune Johannessen
Fruktbart samarbeid med Flyktningtjenesten Rask psykisk helsehjelp. Undervisningstilbud til flyktninger om psykisk helse kan være til hjelp. Det har Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal erfart.
Dagfinn Ulland, professor emeritus, Universitet i Agder
Kunnskap må være i bevegelse Etikk og kunnskap. -Vesentlig å anerkjenne brukere og pårørendes kunnskap, sier Dagfinn Ulland. Han holder foredrag om etikk og kunnskap i psykisk helsearbeid

Les interessant eksempel på Recovery i praksis og forskningsrapport om erfaringsmedarbeideres betydning

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

722
Jobber som drømme-etterforskere Praksiseksempel recovery. Recoveryteamet i Trondheim leter etter drømmer som gir motivasjon. I stedet for symptomer, tar de tak i autonomi og engasjement.
Hjelpes opp av erfaringsmedarbeidere. COLOURBOX26262871
Erfaringsmedarbeidere gir økt tillit Forskningsrapport. De bruker bagasjen sin som trumfkort i møte med brukere.