Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 41, 2017

Denne uka er Verdensdagen for psykisk helse ble markert over hele landet! NAPHA arrangerte konferanse for Rask psykisk helsehjelp. Vi har også har vært i på Forum for rus og psykisk helse i Buskerud, og mange andre steder. Les nyheter, praksiseksempler og mye spennende fra en innholdsrik uke:

Siste nytt

Siri Bjaarstad
Arbeid som medisin mot psykiske helseproblemer -Jobben kan gjøre deg frisk. IPS tar konsekvensen av dette fullt ut, sier NAPHA-rådgiver Siri Bjaarstad i et intervju i Dagbladet på Verdensdagen for psykisk helse.
Trond Hatling
Forsøker å rydde opp i uklarheter om dokumentasjon og diagnostisering I et rundskriv fra juni 2017 redegjør Helse- og omsorgsdepartementet for hvilke regler som gjelder for dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud.
I løpet av sensommeren har det blitt opprettet hele tre nye psykologstillinger i Trondheim kommune. COLOURBOX19205057
Trondheim kommune har fått flere psykologer I løpet av tre år har antallet psykologer på voksensida i Trondheim kommune gått fra null til fem. To av tre nytilsatte har eldrepsykologi som fokusområde.
Deltakere, Forum for rus og psykisk helse i Buskerud
-Flere bør kartlegge med BrukerPlan Forebygging og tidlig innsats ser ut til å virke. Dette er blant nyttige resultater fra BrukerPlan 2016 som ble lagt frem for Buskerud 11. oktober. Men, flere kommuner må kartlegge! Sier NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen.
Flytfest, dans, workshop 2017
Kunst , kreativitet og flyt - som medisin uten bivirkninger! -Tanken bak Flytfest er at vi i flytsonen kan oppleve mestring, noe som igjen skaper lykke, forteller Birgitte Hermansen. Hun har tatt initiativ til en ny og helsefremmende festival i Kristiansand.
Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved Universitet i Bergen på Rask psykisk helsehjelp-konferanse på Gardermoen 12.10.17
Bli sjef i eget liv! De fleste av bekymringene våre er helt unyttige og ødeleggende. – Velg holdninger som er nyttige for livet ditt. De andre kan du sette på en sky, råder Ingvard Wilhelmsen.
Anita Stråle og Benjamin
Hva som hjalp Benjamin Et hjelpeapparat som samarbeidet var noe av det som hjalp Benjamin, kjent fra TV serien «Stemmene i hodet». På Forum for psykisk helse og rus i Buskerud fikk fagfolk høre om hans erfaringer.
Jone Solberg Vik og Rune Johannessen
Fruktbart samarbeid med Flyktningtjenesten Med Syriakrisen som bakteppe spurte Rask psykisk helsehjelp-teamet i Modum og Sigdal hva de kunne gjøre for å hjelpe flyktningene. Svaret ble et lavterskel undervisningstilbud i psykisk helse.
Dagfinn Ulland, professor emeritus, Universitet i Agder
Kunnskap må være i bevegelse -Hvis kunnskapssyn ikke er bevegelig, men kun utvikles for så å sementeres og slås fast, så vil ikke praksisfeltet ha noe utbytte av den. Det mener Dagfinn Ulland, professor emeritus ved Universitetet i Agder.

Les interessant eksempel på Recovery i praksis og forskningsrapport om erfaringsmedarbeideres betydning

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

722
Jobber som drømme-etterforskere Recoveryteamet i Trondheim leter etter fremtidsdrømmene til dem de skal hjelpe. I stedet for symptomer, vektlegger de det som kan gi motivasjon og mening.
Hjelpes opp av erfaringsmedarbeidere. COLOURBOX26262871
Erfaringsmedarbeidere gir økt tillit Da forskere undersøkte hvordan brukere opplevde å samarbeide med erfaringsmedarbeidere, fant de ut at erfaringsmedarbeiderne bidro til økt tillit til tjenesten.