Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 25, 2020

Siste nytt

natur
Sju tips til deg som vil begynne med utendørsterapi Leiv Einar Gabrielsen har jobbet med denne formen for terapi i 8 år. Nå kommer han med helt konkrete råd til deg som er interessert i å bruke naturen mer i behandling og oppfølging.
hettegenser 42928904
Pårørende bør involveres mer, viser ny rapport Brukerne av rustilbud i kommunene sier at relasjoner til hjelperne er preget av tillit, forståelse og respekt. Men man etterlyser mer involvering av og støtte til pårørende.
Sandra Holst, nestleder i Psyktærlig
Guide til trygg nettprat om selvmord og selvskading lansert på norsk -Det har vært viktig for oss å unngå å moralisere, og heller gi råd om hvordan man kan gjøre dette på en trygg måte.
Trude Senneseth
Får 2 millioner til å gjøre psykisk helse- og rustjenester mer brukertilpasset -Vi vil undersøke hva brukerne vil ha mer og mindre av, og eksperimentere ut fra dette, sier prosjektleder Trude Senneseth ved Øyane DPS.
Cecilie Fronth Nyhus (t.v.) og Tanja Dideriksen
Oppsøkende FACT-team for unge i gang -Det tar tid å etablere relasjon, og det må samhandles tett med familie og mange hjelpeinstanser, sier teamleder Tanja Dideriksen i nystartede FACT Ung Grünerløkka i Oslo.