Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 44, 2023

Siste nytt

ragna
Kommunene i Hallingdal samarbeider systematisk om psykiske helsetjenester Praksiseksempel. Kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kjører felles lavterskeltilbud innen psykisk helse, og pårørende er en viktig målgruppe.  
Kjell hagen
Bli sett-konferansen samlet brukere, pårørende og fagfolk i Viken, Vestland og Innlandet  Konferanse. Det starta med mobbing, ble til utenforskap, psykiske plager, rus og krim. Kjell kom seg videre og skapte konferanse for å hjelpe andre
Mennesker som prater sammen
– Har vi råd til å la være å bruke arbeidsformen Åpen dialog i nettverk? Nyhet. Det er Tore Dag Bøe, professor i psykisk helsearbeid ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder, som stiller spørsmålet. 
Gruppe holder hender
Recoveryverksted som behandling i psykisk helsevern Praksiseksempel - Fagartikkel. Recoveryverkstedet ved UNN er en del av det medisinfrie tilbudet. Fire ganger i uka møtes ansatte og pasienter til dialog og refleksjon.