Gode resultater med bruk av Virtual Reality i behandling

Gode resultater med bruk av Virtual Reality i behandling

Forskning / Publisert: 20. september 2019.   Endret: 11. mars 2020

En multisenter-RCT-studie i Nederland viser gode resultater med bruk av Virtual Reality i behandling for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Jose de Jager, psykolog fra Dokkum, Nederland

KREATIVT I SAMARBEID MED BRUKERNE: Jose de Jager bruker Virtual Reality-eksponering i behandling mot sosial angst, sammen med brukere med alvorlige psykiske helseutfordringer, som psykoselidelser og lignende. Dette er del av en studie, der flere behandlingssentre i Nederland deltar. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA). 

KREATIVT I SAMARBEID MED BRUK...
Vitenskapelig artikkel om studien

En vitenskapelig artikkel om studien ble publisert i The Lancet Psychiatry i februar, 2018. Disse er forfattere:

  • Roos Pot-Kolder, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Wim Viling, University of Groningen
  • Chris Geraets, University of Groningen 
  • Harm Gijsman, Pro Persona 

 

Mer om

e-helse teknologi alvorlige.psykiske.lidelser eaof-kongressen nyheter forskning vitenskapelige.artikler foredrag utland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen