Lyktes med rus og psykisk helse-sammenslåing

Lyktes med rus og psykisk helse-sammenslåing

Publisert: 02. desember 2013

Sosionomen og den psykiatriske sykepleieren brukte samme begrep da de fattet vedtak, men de la ulike ting i begrepene. Det var én av utfordringene da 145 ansatte i rus- og psykiatri i Sandnes skulle slå seg sammen.

Trude Lønning
VELLYKKET FUSJON: Trude Lønning, resultatenhetsleder i Sandnes kommune, fortalte under årskonferansen til Rusfeltets hovedorganisasjon nylig om hvordan fusjoneringen mellom rus og psykisk helse har vært bra for både ansatte og brukere. FOTO: Bjørn Kvaal.
VELLYKKET FUSJON: Trude Lønni...
SANDNES

• Rogalandskommune med 71 000 innbyggere. Kommunen har 4000 ansatte.

• I 2010 ble rusvernet lagt inn i Enhet for psykisk helse.

• Det er 145 årsverk i den nye enheten, som etter forslag fra brukerne ble kalt Mestringsenheten.

• 10 ledere skulle forene sine respektive fag og sine medarbeidere.

FIRE PUNKTER FOR Å LYKKES

Dette er fire punkter for hvordan Sandnes kommune har kommet godt i gang med den nye Mestringsenheten:

• Kompetente medarbeidere med stor interesse for faget.

• Beholdt spisskompetanse i hovedområdene psykisk helse, rus, Rop og aktivitet.

• Fokus på ledelse som fag.

• Fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlige forbedringer.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen