Bedringsprosess i hverdagen - brukererfaringer

Bedringsprosess i hverdagen - brukererfaringer

Publisert: 26. juli 2011.   Endret: 23. juni 2020

I Marit Borgs doktoravhandling fra 2007 utforskes bedring som en prosess i hverdagen for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

COLOURBOX1643921

KONKLUSJON: Hverdagslivet til den enkelte som strever med alvorlig psykisk sykdom bør ha fokus i en bedringsprosess.

KONKLUSJON: Hverdagslivet til...
Marit Borg

Marit Borg er ansatt som professor ved Høgskolen I Buskerud og Vestfold (nå Høgskolen i Sørøst-Norge). 

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

recovery god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukere.med.omfattende.tjenestebehov doktorgradsavhandlinger høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen