http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredniMotiverende samtale/Motiverende intervju (MI)"/>

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredniMotiverende samtale/Motiverende intervju (MI)

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredniMotiverende samtale/Motiverende intervju (MI)

Publisert: 13. august 2013

Motiverende samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen, er en målrettet og samarbeidsrettet samtalestil for å motivere brukerne for å gjøre adferd – og livsendring.

thumb_COLOURBOX4154659
Motiverende samtale/ Motivational Interview (MI)

MI er en korttidsbehandling som brukes for å hjelpe mennesker til å redusere bruken av alkohol og narkotika. 

  • Motivasjon til endring skal komme fra brukeren og ikke påtvunget utenfra
  • Det er brukerens oppgave å sette ord på og løse sine endringer
  • Direkte overtalelse og konfrontasjon øker motstand til endring
  • Behandleren skal være styrende i å hjelpe brukeren til å utforske og løse sin ambivalens
  • Løsning av ambivalens ved å øke uoverensstemmelsen (synliggjøre diskrepans) mellom brukerens atferd og ønskede mål eller verdier
  • Behandlingsalliansen preges av likeverdighet og kompaniskap - krever ferdigheter som empatisk lytting

Den har to mål: Å hjelpe brukeren med både å UTFORSKE og å BEARBEIDE ambivalens overfor atferdsendring

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne fagartikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid øvrige.artikler act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen