Skolen - viktig arena for å oppdage barn som sliter

Skolen - viktig arena for å oppdage barn som sliter

Publisert: 17. desember 2013.   Endret: 05. januar 2024

I et prosjekt i Stavanger setter familieterapeuter søkelys på hvordan man kan samarbeide med skolene for å oppdage barn som sliter med rusmisbruk eller psykisk/ somatisk sykdom i familien.

Lise Rasmussen - skole COLOURBOX7080540

VIKIGE: Lærere og miljøarbeidere møter barn og unge i hverdagen på skolen. Et godt samarbeid mellom dem, helsesøster og familieterapeuter gjør det lettere gi hjelp tidlig.

VIKIGE: Lærere og milj&...
Om prosjektet: Implementering av veilederen «Fra Bekymring til handling»
  • Et samhandlingsprosjekt mellom to skoler, representanter fra helsestasjonens familiesenter i Stavanger, fagkonsulent for barn og unge på PårørendeSenteret i Stavanger og helsesøster på skolene.
  • Startet i 2011, er nå utvidet til å gjelde også skoleåret 2013-2014. Prosjektet blir regelmessig evaluert.
  • Målet er å implementere veilederen «Fra bekymring til handling» inn i skolehverdagen. Familieterapeutene ønsker å komme enda tidligere inn i saker der barn og unge lever i familier der man har det vanskelig.
  • Handler om at familieterapeuter fra Helsestasjonens familiesenter og Pårørendesenteret kan gå inn i skolen og dele kunnskap gjennom refleksjon og åpne drøftinger rundt elever. Terapeutene tilbyr sine spesifikke teorier og metoder når det gjelder å snakke med barn og deres familier.
  • Lærere og skolens ansatte kan drøfte saker anonymt. Men når man går inn i konkrete saker er det viktig at foresatte og foreldre er informert og samtykker i dette.
  • Man har fokus på at alle som ønsker det skal få et tilbud.
Skrivekurs NAPHA og NK LMS
ARTIKKELFORFATTER: Lise Rasmussen

Mer om

læring.og.mestring barn.og.unge barn.som.pårørende praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse stavanger rogaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen