-Erfaringskonsulenten skal bety en forskjell

-Erfaringskonsulenten skal bety en forskjell

Tromsø, 14.oktober / Publisert: 14. oktober 2015.   Endret: 14. oktober 2015

Allerede i utlysningsteksten bør det komme tydelig frem hva målet med å ansette erfaringskonsulent er, sier sjef ved klinikk for rus- og psykisk helse ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Magnus P. Hald, klinikksjef ved psykisk helse og rusklinikken, UNN

UTFORDRINGER og MULIGHETER: Klinikksjef ved UNN, Magnus Hald, har etterhvert erfaring med å ansette erfaringskonsulenter for å utvikle tjenestene. Han forteller om store utfordringer og muligheter.

UTFORDRINGER og MULIGHETER: K...
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Mer om

ks.læringsnettverk nyheter erfaringskonsulenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen