Hvilken rolle kan aktivitetshusene fylle i kommunalt psykisk helsearbeid?

Hvilken rolle kan aktivitetshusene fylle i kommunalt psykisk helsearbeid?

Publisert: 07. juli 2017.   Endret: 09. juni 2020

Det å skape gode arenaer for meningsfylt aktivitet, er en vesentlig del av kommunalt psykisk helsearbeid. I rapport om Kafe Svovel, et aktivitetshus innen psykisk helse i Bydel Gamle Oslo, kommer det frem at lavterskeltilbud og meningsfull aktivitet har stor betydning for de som bruker stedet.

Rapport Bydel Gamle Oslo 2017

UNDERSØKTE AKTIVITETSHUSETS ROLLE: Rapporten handler om en undersøkelse gjort ved et aktivitetshus i bydelen. Du kan lese hele rapporten ved å trykke på bildet.

UNDERSØKTE AKTIVITETSH...

Mer om

aktivitet.og.fritid kunst.og.kultur behandling.i.psykisk.helsearbeid helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen