Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 41 og 42, 2018

Siste nytt

Bent Høie med prisvinnere fra Asker
Asker Årets pårørendekommune 2018 -Pårørende driver livreddende arbeid for andre, og forstår ofte ikke at de selv går til grunne, sier erfaringskonsulent for pårørende Hilde Steff-Pedersen i Asker kommune.
NAPHA 10 år
NAPHA feirer 10 år 14. februar 2019 inviterer NAPHA til en heidundrende markering. Leder Ellen Hoxmark røper at hele landet skal kunne ta del i feiringen av kompetansesenterets 10 årsjubileum.
500-lapper
Mer til psykologer i kommunene, Rask psykisk helsehjelp og IPS Regjeringen foreslår 205 millioner kroner til å ansette psykologer i kommunene, 43 millioner til arbeid og psykisk helse, og 21 millioner til Rask psykisk helsehjelp.
Startbilde sending FERDIG mindre
NAPHA-TV sending: Nytt hefte om lavterskeltilbud i kommunene 20 minutter sending fra studio med lansering av fagheftet God hjelp når det trengs - om lavterskeltilbud. Intervjuer i studio og reportasjer fra praksis i kommunene og fra Helseministerens kontor.
18049446 glad
82 millioner til folkehelsearbeid Regjeringen setter av 82 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er en styrking på 10 millioner kroner i 2019.
susanne hagen
Fem tips til dere som jobber med folkehelse i kommunene -Sosial utjevning og livsløpsperspektiv er to av temaene kommuner som ønsker å jobbe målrettet med folkehelsearbeid kan fokusere på.
Smilende mann med åpne armer
Å være raus gir glede og overskudd Så er det Verdensdagen for psykisk helse igjen, og årets tema er raushet, et ord jeg liker veldig godt.
Camilla Strøm Henriksen
-Ingen vil være et offer -For barn som har måttet ta stort ansvar for søsken og syke foreldre bør fagfolk gi hjelp til å se egen historie som en ressurs, mener regissør av filmen Føniks, Camilla Strøm Henriksen.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

F.v. Malin Skansen, Tonje Stenstad og Trine Roska
Jobber forebyggende for eldre Eldrebølgen kommer, og utgjør en ressurs samfunnet må ta vare på. Lørenskog kommune tenker forebyggende også for den eldste delen av befolkningen.
Barcode Oslo
Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo Lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo har en visjon om å utvikle og skape nye idealer og arbeidsmetoder for dagens og fremtidens rus- og psykisk helsetjenester.
#1139587
Brukermedvirkning på treffsteder Et mer demokratisk samarbeid mellom ansatte og brukere er mulig, viser den første artikkelen i "En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer".
rebekka ljosland
-Sparer penger når vi forebygger -Det er selvsagt en bedre bruk av penger. Men det aller viktigste for meg er at vi hjelper innbyggerne våre på et tidligere tidspunkt.