Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging

Ny rapport! / Publisert: 07. juni 2017.   Endret: 08. juni 2017

Botilbud for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer i 11 kommuner i Norge er med i en nasjonal kartlegging fra NAPHA og KBT Midt-Norge. Rapporten beskriver hvordan ansatte og beboere opplever situasjoner der ansatte potensielt griper inn i beboernes privatliv og rett til å bestemme over eget liv.

Bla på skjerm i rapporten Rettighetsinngripende tiltak

GRIPE INN ELLER IKKE: Ansatte i kommunale botilbud innen psykisk helse og rus må ofte navigere i en gråsone mellom tvang og frivillighet. I rapporten "Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging" beskriver både ansatte og beboere situasjoner som kan være rettighetsinngripende overfor beboerne. (Du kan ble i rapporten ved å klikke på hovedbildet.)

GRIPE INN ELLER IKKE: Ansatte...
En nasjonal kartlegging
  • Casestudie i ulike typer boliger og tiltak
  • Botilbud for personer med psykisk helse og rusutfordringer
  • Deltakere fra 11 kommuner med ulik størrelse og geografisk spredning
  • Både ansatte og beboere er intervjuet (41 ansatte og 18 beboere
  • Fag- og brukerperspektiv er også representert i analysen og anbefalingene.

 

Forside rapport Rettighetsinngripende tiltak
LAST NED rapporten ved å klikke på bildet
Hva er rettighetsinngripende tiltak?

Kartleggingen definerer ikke hva som konkret vil være å gripe inn i den enkeltes rettigheter, men kaster lys over et fenomen. Den baserer seg på ansatte og beboeres beskrivelser av hvordan de opplever gråsonene mellom tvang og frivillighet.

Men, tiltak kan være rettighetsinngripende hvis for eksempel:

 • En leietaker i en ordinær bolig ikke ville ha akseptert det.
 • Beboeren ikke har gitt informert samtykke til det.
 • Beboerne ikke burde hatt anledning til å samtykke til det, fordi tiltaket ville være så tydelig inngripende
 • Det ikke finnes lovverk som regulerer det.
Prosjektgruppe

Disse har vært med i prosjektgruppen for kartleggingen og rapporten:

 • Møyfrid Kjølsdal (prosjektleder)
 • Turid Møller Olstad (faglig rådgiver, NAPHA)
 • Gretha Helen Evensen (faglig rådgiver, NAPHA)
 • Heidi Westerlund (seniorrådgiver, KBT Midt-Norge)
 • Dagfinn Bjørgen (daglig leder, KBT Midt-Norge)
 • Trond Hatling (leder, NAPHA)

 

Mer om

rettighetsinngripende.tiltak tvang.og.makt menneskerettigheter bolig forskning prosjektrapporter kartlegging act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen