Mot et nytt paradigme for RoP-tjenestene – mellomlederes handlingskompetanse

Mot et nytt paradigme for RoP-tjenestene – mellomlederes handlingskompetanse

Ledelse og samhandling / Publisert: 19. april 2020.   Endret: 19. april 2020

Det er behov for endring av faglig praksis på ROP-området. I denne fagartikkelen oppsummerer jeg hva det går an å lære av mellomledere som har klart å legge til rette for endring.

Ungdom, dame, ansikt, svart-hvitt, fortid

ENDRINGSLEDELSE: Hva mellomledere kan gjøre, når målet er at hver enkelt person med alvorlig og samtidig psykisk helse- og ruslidelse skal bli møtt som unik, kompetent, kreaktiv og medskapende. Hver bruker/pasient med sin unike livshistorie. Vidar Bjørn har studert et team ledet i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. 

ENDRINGSLEDELSE: Hva mellomle...
Fagartikkel basert på masteroppgave

Denne fagartikkelen baserer min masteroppgave i Praktisk Kunnskap ved Nord Universitet, 2019. Jeg påbegynte mitt mastergradstudium som nyblitt pensjonist etter omtrent 35 år som lege innen fagfeltet samfunnsmedisin. Jeg tar utgangspunkt i at det på psykiatri- og rusområdet (RoP) er en uttalt diskrepans mellom ressursinnsats og oppnådde resultater. Ved å utvide perspektivet - fra brukerperspektiv via medarbeiderperspketiv til mellomlederperspektiv – prøver jeg å forstå hvorfor diskrepansen er oppstått, og om det er mulig å oppnå bedre resultater på RoP-området. Empirien til masteroppgaven er hentet fra intervjuer med de mellomlederne som sto bak opprettelsen av Samhandlingsteamet i Bærum.

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse organisering.av.tjenester ledelse masteroppgaver/hovedoppgaver fagartikkel samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen