Boligområde endret karakter etter innspill fra beboerne

Boligområde endret karakter etter innspill fra beboerne

Forskningsrapporter / Publisert: 22. februar 2017

Før ble boligområdet i Kristiansund betraktet som en ghetto. Nå har beboerne fått et ord med i laget, og de er stolte av å bo der.

hus 6035306

VIKTIGE INNSPILL FRA BEBOERNE: Det forskerne fant da de studerte utvillingen av et boligområde i Kristiansund, har overføringsverdi til andre kommuner. (Ill. foto: www.colourbox.com).

VIKTIGE INNSPILL FRA BEBOERNE...
Forskningsprosjektet "Stolt beboer"
  • Ble gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Kristiansund kommune.
  • Husbanken finansierte prosjektet.
  • Varighet: Høsten 2012 - høsten 2014.
  • Medvirkningsprosessene til beboerne ble sett i sammenheng med kommunale og strukturelle prosesser.
  • Tok utgangspunkt i et tidligere Husbank-prosjekt: "God boligkvalitet for alle-utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boliger" ,med kortnavnet REBO. REBO hadde fokus på energieffektivisering, universell utforming og brukermedvirkning som viktige prosesser i oppgradering av etterkrigsblokker. Tollåsenga var et av pilotprosjektene i REBO.

Mer om

brukermedvirkning forskning forskningsrapporter bolig

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen