Omfattende psykisk helse- og ruskartlegging med BrukerPlan i Oslo

Omfattende psykisk helse- og ruskartlegging med BrukerPlan i Oslo

Publisert: 30. januar 2018.   Endret: 31. januar 2018

For første gang har alle Oslos 15 bydeler gjennomført kartlegging med BrukerPlan. Resultatene viser blant annet at Oslos psykisk helse- og rustjenester, sammenlignet med resten av landet, har flere brukere med alvorlige utfordringer.

Frontalt Barcode-rekka, illustrasjon til artikkel om BrukerPlan-kartlegging i Oslo

GJENNOMFØRT I ALLE BYDELER: Rapportene fra BrukerPlan-kartleggingen i Oslo 2017 ble presentert 26.januar 2018. De tegner et utfordringsbilde: Oslo-tjenestene har blant annet flere brukere med alvorlige psykiske helseproblemer, færre som er i arbeid, og flere som mangler en tilfredsstillende bolig, enn ellers i landet.

GJENNOMFØRT I ALLE BYD...
VIL FØLGE OPP BYDELENES VERDIFULLE KARTLEGGINGSINNSATS: Stian Nissen Biong, fagsjef i Byrådsavdelingene i Oslo kommune, ser funnene som interessante for planlegging og utvikling, og vil følge opp. - Vi støtter dere 110 prosent.
BrukerPlan med fargeskala

BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Det utarbeides én rapport for kartleggingen av brukere med rusproblemer og de ROP-lidelser, og én rapport for brukere med kun psykisk helseproblem.

FARGESKALA: På en del av områdene som kartlegges med BrukerPlan brukes en skala fra grønn (god), til gul, rød og blålys (det siste dårligst, og det bør blinke en varsellampe).

Mer om

brukerplan kvalitetsarbeid oslo nyheter verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen