Mennesker med psykiske plager utfordres på flere fronter

Mennesker med psykiske plager utfordres på flere fronter

Publisert: 18. mars 2016.   Endret: 23. november 2021

Fordommer og manglende kunnskap hindrer mennesker med psykiske vansker i å delta i arbeidsliv og sosiale sammenhenger.

piggtråd 1446355

AKTUELT: Flere lovverk slår fast at diskriminering ikke skal skje her i landet. Likevel er det en del av livet for mange. (Ill.foto: www.colourbox.com).

AKTUELT: Flere lovverk sl&ari...
Meld.St. 19, 2014-2015
Folkehelsemeldingen
Mestring og muligheter
 • Inkluderer psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og sier at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet.
 • Har som mål å redusere risiko for sykdom og å fremme livskvalitet og trivsel.
 • Er tverrsektoriell og favner over mange samfunnsområder.

Nasjonale mål for folkehelsepolitikken:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
 • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.
Kilder til psykisk helse og trivsel

God psykisk helse og trivsel kan styrkes gjennom et samfunn som legger til rette for at mennesker opplever følgende:

 • Identitet og selvrespekt. -Jeg er noe, jeg er noe verdt.
 • Mening i livet. -Jeg er del av noe større enn meg selv, det er noen som har bruk for meg.
 • Mestring. -Jeg duger til noe, det er noe jeg får til.
 • Tilhørighet. -Jeg hører til et sted, det er noen jeg føler meg knyttet til.
 • Trygghet. -Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd.
 • Deltakelse og involvering. -Jeg engasjerer meg i aktiviteter som angår andre mennesker.
 • Fellesskap og sosial støtte. -Jeg har noen å dele erfaringer, tanker og følelser med. Det er noen som er glad i meg, bryr seg om meg og som vil hjelpe meg når det trengs.

Kilde: Folkehelsemeldingen

 

 

Mer om

helsefremming.og.forebygging offentlige.publikasjoner stortingsmeldinger folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen