Veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Publisert: 07. desember 2015.   Endret: 11. september 2016

Helsedirektoratet har lansert veivisere for psykisk helse og livskvalitet i lokalt folkehelsearbeid.

Arbeidsgruppe_veiviser_psykisk_helse_folkehelse_hdir

SAMLET PÅ ETT BRETT: Arbeidsgruppen for veiviseren i psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeid.  (Foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

SAMLET PÅ ETT BRETT: Ar...
Veivisere i lokalt folkehelsearbeid
  • Er en digital kunnskapsbase og faglig plattform for lokalt forebyggende arbeid.
  • Tar for seg kunnskapsgrunnlag, regelverk, tiltak og virkemidler, samt eksempler.
  • Inneholder veivisere innen en rekke temaer

Helsedirektoratet imøteser innspill og synspunkter som kan gjøre veiviserne bedre. Send på e-post til folkehelsekommune@helsedir.no.

Veiviserne finner du på www.helsedirektoratet.no.

Arbeidsgruppen

På bildet øverst i artikkelen ser du:

  • Bak f.v. Heidi Rustand (folkehelsekoorinator Asker kommune), Lars Grasmo (programleder Grorudalssatsningen i Bydel Bjerke, Oslo kommune), Bernt Harald Opdal (kommunalsjef helse og omsorg, Høylandet kommune), Ole Grejs (folkehelsekoordinator, Re kommune), Åste Herheim (seniorrådgiver, Helsedirektoratet). 
  • Foran f.v. Elisabeth Paulsen (virksomhetsleder barn og unge, Re kommune), Hanne Marie Sønstegaard (prosjektleder Tøyenløftet, Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune), Hildegunn Brattvåg (seniorrådgiver, Helsedirektoratet), Eva Støbakk (folkehelsekoordinator, Rissa kommune), Jogeir Sognnæs (leder for PPT, Fjell kommune)

Mer om

veiledere offentlige.publikasjoner helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen