BrukerPlan

BrukerPlan

Publisert: 29. mai 2015.   Endret: 07. mars 2022

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfang og karakter av den kjente rus- og psykisk helseproblematikken blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

BrukerPlan - temabilde

Mer om

brukerplan

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen