“I sinn og skinn”

“I sinn og skinn”

Publisert: 24. februar 2011

Det er høy forekomst av psykiske plager blant ungdom i videregående skole. Fysisk aktivitet kan gi bedre selvbilde.

1245007 fysisk aktiv
BEVEGELSE: Denne masteroppgaven ser på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse hos elever i Tromsø.
BEVEGELSE: Denne masteroppgav...

Mer om

barn.og.unge fysisk.aktivitet masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen