Psykiatrisk Ambulansetjeneste i Bergen

Psykiatrisk Ambulansetjeneste i Bergen

Publisert: 03. april 2012.   Endret: 20. januar 2016

"Sorgenfri" - gatemagasinet i Trondheim har i sin utgave for mars 2012 en beskrivelse av psykiatriambulansen i Bergen. Reportasjen: En (u)vanlig dag på jobben.

ambulanse
Psykiatrisk ambulanse i Bergen
  • Startet i mai 2005.
  • Målsetting: Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport til behandling preget av respekt, likeverd og faglighet.
  • Intensjonen er å motvirke stigmatisering og kriminalisering av mennesker med psykisk lidelse.
  • Evalueringsrapport fra 2009 framgår det at politiet er udelt positive - de får frigjort tid til annet arbeid.
  • 2011 hadde ambulansen i Bergen 2367 oppdrag - av disse 841 somatiske ambulanseoppdrag og 1526 psykiatrioppdrag.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid kriser reportasjer ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen