Bruker- og interesseorganisasjoner

Oversikt over relevante bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helsearbeid for voksne


ADHD-foreningen - Frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende

A-larm - Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet

Ananake - Norsk OCD forening - Brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser

Autismeforeningen - Om autisme og Asperger syndrom

Angstringen – Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

Aurora - Ideell og politisk støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barn av rusmisbrukere - For barn og voksne med foreldre eller andre nærpersoner som har eller har hatt et rusproblem. Chat, kurs, nettverk, kurs og foredrag.

Bipolarforeningen - For mennesker som har en bipolar lidelse, deres pårørende, fagpersoner m.fl.

Blå Kors - Tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet

Brukersnakk - Forum for pasienter, pårørende og fagfolk for utvikling av psykisk helsearbeid

FFO - Jobber for likestilling og deltakelse for funksjonshemmede

Hvite Ørn - medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester

Spiseforstyrrelsesforeningen - Organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt.

KS - Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LPP - For alle som er pårørende til en som er psykisk syk

Mental Helse - Medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykisk helseproblemer, pårørende og andre

Mental Helse Ungdom - Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rådet for psykisk helse -  Frittstående paraplyorganisasjon, med totalt 29 medlemsorganisasjoner

Stiftelsen SOR - SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter

Støttesenter mot Incest - Brukertilbudet vårt baserer seg på fellesskap, gjensidig støtte, solidaritet og vennskap

Voksne for barn – Ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse

We shall overcome - Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen