IPS virker – også i Norge!

IPS virker – også i Norge!

Nyhet / Publisert: 07. desember 2016.   Endret: 07. desember 2016

10 prosent flere med alvorlige og moderate psykiske lidelser ut i jobb med IPS enn med tradisjonell oppfølging, viser ny evaluering.

Silje Endresen Reme

-18 måneder etter inklusjonen var 37,4 prosent i vanlig lønnet arbeid i IPS-gruppen, sammenlignet med 27,1 prosent i kontrollgruppen, sier Silje Endresen Reme i Uni Research Helse. FOTO: Privat.

-18 måneder etter inklu...
-Dette bør gi grunnlag for å rulle ut IPS i enda større skala, mener NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen.
IPS
  • Samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunene for å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer ut i ordinært arbeid.
  • Kjent under forkortelsen IPS etter det engelske opphavsnavnet Individual Placement and Support. Heter Individuell Jobbstøtte på norsk.
  • Tilbudet finnes 25 steder i Norge, gjennom en forsøksperiode som avsluttes i 2016.
  • Stortinget vedtok nylig å videreføre Individuell Jobbstøtte.
  • 5. desember presenterte Uni Research Helse en evaluering av seks av IPS-pilotene.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse forskning individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen