Foreldre kan gjøre mye for å hindre mobbing og ensomhet

Foreldre kan gjøre mye for å hindre mobbing og ensomhet

Inkludering / Publisert: 15. september 2020.   Endret: 16. september 2020

Tana kommune driver et prosjekt som skal hjelpe ungdom til å få en bedre hverdag. Foreldrene har en viktig rolle i arbeidet.

tobias tana

AKTUELT: -En foredragsholder snakket om hvordan man kunne inkludere de som er annerledes. Det har jeg tenkt mye på siden, og jeg føler at vi unge i Tana begynner å bli ganske gode på det, sier Tobias Søderstrøm (15 år). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -En foredragsholder ...
Tiltaksutvikling i kommunene, mobbing, ensomhet og psykisk helse
  • Prosjekt i Tana kommune, som har som mål å redusere forekomst av ensomhet, mobbing og bedre den psykiske helsen blant ungdom fra12- 16 år. Man mener at foreldreengasjement er et tiltak for å redusere ensomhet, mobbing og psykiske lidelser.  
  • Finansieres av Program for folkehelsearbeid i kommunene 
  • Varighet: 2018 – 2023 
  • Prosjektet evalueres av FAU og ungdomsrådet, som får hjelp fra kompetansesentrene som er knyttet til prosjektet i Finnmark. Ungdata 2021 vil også gi pekepinn på hvordan man har lyktes i prosjektet.  
  • Samarbeidspartnere for Tana kommune: Andre programkommuner i Finnmark, Korus Nord, Sanks, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, KS.  
ENGASJERT: -Vi tenkte raskt at det var viktig å oppfordre foreldrene til å involvere seg mer. Ansvaret for hvordan de unge har det skal ikke overlates til de unge selv. Foreldre er veldig viktige personer for dem, sier prosjektleder Magnhild Stock. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Mer om

inkludering barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse troms.og.finnmark ensomhet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen