FIT-manual 5: Ulike målgrupper og kontekst

FIT-manual 5: Ulike målgrupper og kontekst

Verktøy / Publisert: 26. mai 2017.   Endret: 15. desember 2020

Den femte FIT-manualen tar for seg verktøyet brukt i samarbeid med ulike brukere og i ulike sammenhenger, f.eks. personer med alvorlige psykiske lidelser, personer i rusbehandling eller i gruppeterapi.

Skjermbilde_Manual 5

ULIKE BRUKERGRUPPER: I denne manualen beskrives hvorfor feedback-informerte tjenester er viktig for alle brukergrupper.

ULIKE BRUKERGRUPPER: I denne ...
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

 

 

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding terapi verktøy tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen