Ikke god nok oppfølging av ungdom som avbryter videregående

Ikke god nok oppfølging av ungdom som avbryter videregående

Oppfølging av ungdom / Publisert: 23. februar 2017.   Endret: 24. februar 2017

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 avdekker mangler ved fylkeskommunens og NAVs oppfølging. -Det rammer særlig ungdom med psykiske utfordringer, sier avdelingsdirektør i Riksrevisjonen.

Ungdom som avbryter videregående får ikke god nok oppfølging

Samtykkeærlæringer: Mange unge som er utenfor skole og arbeid følges ikke godt nok opp, og samarbeidet rundt dem er ikke godt nok. Riksrevisjonen anbefaler økt bruk av samtykkeærklæringer. (Foto:www.colourbox.com)

Samtykkeærlæringe...
Anne Fikkan, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen. (Foto: Riksrevisjonen)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse barn.og.unge offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen