- Jeg vil ha medbestemmelse, også under tvang

- Jeg vil ha medbestemmelse, også under tvang

Brukererfaringer / Publisert: 10. oktober 2017.   Endret: 22. juni 2020

- Det å få være med på å bestemme har betydd voldsomt mye for meg. Jeg tror jeg hadde vært innlagt ennå hvis jeg ikke hadde fått være med på å styre mitt eget liv, sier Eline Skår.

Eline Skår har vært tvangsinnlagt flere ganger. - Jeg har opplevd å bli overkjørt, men har også opplevd det motsatte – å bli lyttet til, selv om jeg var tvangsinnlagt. Det er et hav av forskjell, sier Eline Skår.

Tvang med innflytelse: - For meg er brukermedvirkning et samarbeid hvor pasient og behandlere sammen kommer fram til gode løsninger. Jeg har opplevd å bli overkjørt, men har også opplevd det motsatte – å bli lyttet til, selv om jeg var tvangsinnlagt. Det er et hav av forskjell.

Tvang med innflytelse: - For ...
En stemme i debatten:

Intervjuet med Eline Skår ble gjort etter at hun skrev et essay om sitt møte med tvang i psykiatrien i Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 

 

Mer om

brukermedvirkning brukererfaringer behandling.i.psykisk.helsearbeid tvang.og.makt nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen